Wifi Chịu Tải Cao - Chuyên dùng

      Trường Tín Phân Phối Giải Pháp Wisnetworks gồm router ,switch và wifi Wis chịu tải cao 

        1)Hệ thống wifi Wis chịu tải từ 100 đến 1000 người sử dụng gồm dòng : wifi indoor và wifi ngoài trời công suất lớn

          Model : Wis WCAP-AC indoor ; Wis wcap-ac-s, WCAP-HP ,Wis WCAP-AC  ; Wis Wall mount âm tường dùng cho khách sạn ...

          2) Router load blacing và đáp ứng chịu tải từ 200 đến 2000 người dùng : Wis R5100 /Wis R7100

          3) Switch Poe : 24V Poe và 48 V Poe Switch     

           4) Point To Point : Truyền dữ liệu camera bằng giải pháp không dây điểm đến điểm : Wis Q300E , Wis Q2300 ,Wis Q5300

       Wisnetworks hân hạnh phục vụ các dự án wifi  : khách sạn,resort ,trung tâm thương mại ,khu du lịch ,co-working  

      Xin tham khảo thêm tại www.wisnetworks.vn 

                                                        

                 

      Giải pháp :

 

           

           

       Khách hàng tiêu biểu sử dụng giải pháp Wifi Wis 

       http://www.wisnetworks.vn/#khach-hang