Liên hệ

     CÔNG TY GIẢI PHÁP TIN HỌC TRƯỜNG TÍN

     Số 10 phổ Quang ,Lầu 2 tòa nhà waseco, Phường 2  ,Quận Tân Bình, Tp.HCM

   

   Website : Zkong ESL : www.zkong.vn   

                 Giải pháp sao lưu dữ liệu www.saoluudulieu.com

                      Wisnetworks : www.wisnetworks.vn

    wifi Marketing  https://www.wisnetworks.vn/wifimarketing

 

     Bộ phận  Kinh Doanh : 0919 347 755  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

     Bộ phận Tư Vấn Giải Pháp  : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

                     Support kỹ thuật : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it