Liên hệ

     CÔNG TY GIẢI PHÁP TIN HỌC TRƯỜNG TÍN

     46/12 Trần Quý Khoách , Phường Tân Định  ,Quận 1, Tp.HCM

   

   Website www.truongtin.netwww.open-mesh.vn  www.wisnetworks.vn

                             www.wirelessmarketing.vn

     Bộ phận  Kinh Doanh : 0919 347 755  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

     Bộ phận Tư Vấn Giải Pháp  : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

                     Support kỹ thuật : 0919 647 755  / This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it