online casino philippines using gcash register Giải pháp ESL chuyển đổi số ngành retail ,siêu thị,bán lẻ

Giải pháp ESL chuyển đổi số ngành retail ,siêu thị,bán lẻ

Trường Tín triển khai giải pháp ESL cho ngành bán lẻ , siêu thị , F & B, hệ thống kho vận , chuỗi nhà thuốc ...

 

ESL là thiết bị hiện thị nhiều thông tin trên giấy điện tử như : thông tin sản phẩm ,giá cả ,mã vạch ,thông in sự kiện ,hàng tồn kho ...giúp doanh nghiệp thực hiện việc chuyển việc đổi số để tối uư chi phí vận hành ...

 

Zkong ESL triển khai nhanh chóng nhiều bảng giá tại nhiều cửa hàng khác nhau qua giải pháp cloud ,tiết kiệm chi phí doanh nghiệp đầu tư máy chủ

 

 

Vui lòng tham khảo chi tiết tại  www.zkong.vn