Giải pháp ESL chuyển đổi số ngành retail ,siêu thị

Trường Tín triển khai giải pháp ESL cho ngành bán lẻ , siêu thị , F & B, hệ thống kho vận , chuỗi nhà thuốc ...

 

Hãng zkong ESL nhãn giá điện tử giúp doanh nghiệp thực hiện việc chuyển việc đổi số để tối uư chi phí vận hành ...

 

Vui lòng tham khảo chi tiết tại  www.zkong.vn