online casino philippines using gcash register Ruckus wifi

Ruckus wifi

 

Trường Tín phân phối wifi Ruckus cho các dự án công ty ,trường học ,khách sạn ...

Hãng Ruckus USA có các model wifi từ indoor tới outdoor 

Trường Tín phân phối các model Ruckus R310 , Ruckus R510 , Ruckus H320 và controller ruckus zonediretor

Ruckus R510  : 2x2  wave 2 802.11 ac 

Ruckus R310  : 2x2 dual band 802.11 ac