Google Apps: Thân thiện với môi trường

Di chuyển sang Google Apps giúp công ty bạn giảm cả tổng chi phí lẫn tác động tới môi trường. Apps được cung cấp bởi các trung tâm dữ liệu sử dụng năng lượng hiệu quả của Google, do đó sẽ tốn ít năng lượng hơn và thải ra ít khí các bon hơn so với các máy chủ đặt tại cơ sở.

Giảm chi phí và các ảnh hưởng tới môi trường

Di chuyển sang đám mây có nghĩa là công ty của bạn có thể sử dụng ít điện năng và cơ sở hạ tầng CNTT hơn. Chọn Gmail: di chuyển lưu trữ email từ tại cơ sở sang đám mây có thể giúp bạn sử dụng năng lượng hiệu quả hơn gấp 80 lần.

Các công cụ cộng tác như trò chuyện video và tài liệu dùng chung giúp nhân viên cảm thấy như họ đang ở trong cùng một phòng. Bạn sẽ giảm thiểu được việc đi lại không cần thiết của nhân viên, các vật tư dùng trong văn phòng cũng như những ảnh hưởng nói chung đến môi trường.

Phát triển bền vững với CNTT không có các bon

Google là công ty không các-bon. Chúng tôi đạt được điều này nhờ có một tổ hợp các trung tâm dữ liệu sử dụng năng lượng hiệu quả, dùng năng lượng có thể tái tạo và các biện pháp đền bù các-bon có chất lượng cao. Điều này có nghĩa là Google Apps (và tất cả các sản phẩm bạn sử dụng trong đám mây của chúng tôi) “không” ảnh hưởng tới môi trường.