Google Apps: Làm việc cùng nhau hiệu quả hơn

Google Apps giúp bạn và nhóm của bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn bằng cách giúp mọi người – nhân viên, đối tác, nhà cung cấp, bất cứ ai – dễ dàng cộng tác với các nhóm, công ty và vị trí. Google Apps cho phép bạn chia sẻ và chỉnh sửa nhiều loại tệp – tài liệu, bảng tính, bản trình bày và các loại tệp khác – trong thời gian thực. Hãy quên đi tất cả việc gửi qua gửi lại nhiều phiên bản tệp mất thời gian; lưu trữ tài liệu trong đám mây nghĩa là mọi người tự động có phiên bản mới nhất của bất kỳ tệp nào. Điều đó không có ý nghĩa sao? 

Cùng nhau làm việc trong thời gian thực

Với Google Documents, chỉ cần chia sẻ bằng một vài cú nhấp chuột và mọi thành viên trong nhóm của bạn đều có quyền truy cập vào phiên bản đúng của bất kỳ tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày nào. Mọi người có thể tham gia và thực hiện các chỉnh sửa cùng một lúc. Không còn phải gửi qua lại các tệp đính kèm email cũng như không còn các phiên bản mà bạn không thể theo dõi.

Cộng tác ở mọi khoảng cách

Cùng làm việc với đồng nghiệp giống như các bạn đang ở trong cùng một phòng – ngay cả nếu các bạn ở hai cực của thế giới. Bạn có thể sắp xếp các cuộc trò chuyện video không cần chuẩn bị trước ngay từ hộp thư đến Gmail của bạn hoặc tham gia vào cùng một tài liệu và cùng nhau chỉnh sửa tài liệu đó cứ như các bạn đang ngồi cùng một máy tính.

Làm việc cùng nhau giữa các tổ chức

Google Apps giúp bạn làm việc với đối tác, nhà cung cấp và khách hàng cũng giống như với đồng nghiệp của bạn. Thực hiện những tác vụ như lên lịch cuộc họp, chia sẻ tài liệu, tổ chức các cuộc trò chuyện video và tạo các trang web dự án với những người bên ngoài công ty của bạn.