Tổng đài Avaya

AVAYA đứng đầu thế giới về các hệ thống, ứng dụng, và dịch vụ công nghệ thông tin. AVAYA thiết kế, xây dựng và quản lý mạng thông tin liên lạc cho doanh nghiệp. Các khách hàng của AVAYA rất đa dạng , từ các doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức phi lợi nhuận đến hơn 90% công ty trong danh sách FORTUNE 500. Các khách hàng tin tưởng vào AVAYA bởi hệ thống bảo mật đáng tin cậy mang lại sự thuận tiện khi giao dịch với khách hàng, nâng cao năng suất hoạt động và tối đa hóa lợi nhuận.

Avaya giúp các doanh nghiệp đạt được những kết quả cao nhất qua việc thiết kế, vận hành và quản lý hệ thống thông tin liên lạc cua doanh nghiệp. Chú trọng vào các doanh nghiệp từ lớn đến nhỏ, AVAYA giúp khách hàng cân bằng giữa hệ thống mạng mới và mạng hiện tại để tạo thêm các giá trị và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Avaya là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các ứng dụng thông tin liên lạc của doanh nghiệp, các hệ thống và dịch vụ, tập trung vào phục vụ các doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn.